Skolval 2018

Idag är det skolval 2018 på Lemshaga.

Alla elever mellan åk 7-9 kommer ha möjlighet att delta och göra sin röst hörd.
Resultatet från skolan sammanställs med de nästan 400 000 andra högstadieeleverna i Sverige och presenteras sedan nationellt av media.
En fantastisk chans att visa politikerna vad ungdomarna och nästagångsröstarna tänker. Och att träna demokrati.