Läsårskalender på SchoolSoft

kalendernSom många noterat har vi från och med denna termin vår läsårskalender på SchoolSoft. Där finns information om aktiviteter såsom skolstart, lov -och studiedagar, friluftsdagar, lägerskola, skolfoto, föräldrakoordinatormöten etc. Läsårskalendern uppdateras kontinuerligt.

Då ni loggat in i SchoolSoft återfinns kalendern i menyn till vänster; där kan ni välja Veckokalender, eller som på bilden Kalenderöversikt.