Vem har sytt dina byxor?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Åsa GustafssonSkärmavbild 2016-08-23 kl. 09.56.35

När, under vilka veckor? P1,P2,P3 och P4

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur behandlar och använder vi kläder idag?
 • Vad är en klädstil?
 • Vilka normer har vi kring kläder?
 • Vem har sytt dina kläder?
 • Vad är skillnaden mellan trikåtyg och vävt tyg?
 • Vad finns det för olika sorters trikå?
 • Vilka sömmar kan man sy med i trikå?
 • Hur mäter man när man ska bestämma storlek?Skärmavbild 2016-08-23 kl. 09.55.58
 • Hur syr man ett par byxor?
 • Hur syr man efter mönster?
 • Vad är trådrak?
 • Vad är stadkant?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 •  kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 •  kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 •  kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 •  kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv
Förankring i kursplanens syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris kommer…

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att repetera symaskinen, hur mönsterdelar ser ut och hur de sitter ihop till ett plagg. Vi kommer fokusera på att sy byxor; shorts eller långa mysbyxor. I början av arbetsprocessen formuleras en idébeskriving där du planerar ditt arbete. Mallen hittar du i google classroom.

Vi dokumenterar även arbetet under processen i våra ipads i både text och bild. Du skriver och lägger in bilder i den efter varje lektion, men också en avslutande reflektion vid arbetets avslut. Mallen för portfolion hittar du i google classroom.

Vi kommer att jobba enligt följande arbetsordning:

1. Ta mått och bestäm storlek. Skriv idébeskrivning.

2. Rita av mönster – var noga med markeringar, trådrakslinje, skriv tydligt framstyckebakstyckestorlek och om sömsmån ingår eller ej.

3. Klipp ut mönster, lägg på dubbelt tyg. Mät trådrakslinjen så den ligger parallellt mot stadkanten. Nåla fast mönstret.

4. Rita till sömsmån om det behövs. Klipp ut.

5. Följ sömnadsbeskrivningen och sy med trikåsöm/töjsöm.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker av både idebeskrivningen, den praktiska framställningen- byxan och avslutande utvärderingen.

Sista lektionstillfället redovisar vi för klasskamraterna. Samt ser film om en person som syr byxor till Sverige.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1.  Intro  idebeskrivning
 2.  Genomgång – Hur ritar man av mönster? Hur lägger man ut mönsterdelarna på tyget? Vad är trådrak? Återkoppla idébeskrivning.
 3.  Genomgång – Klippa i tyg söm i trikå
 4. Byxor
 5.  Byxor
 6. Byxor
 7. Vem syr dina byxor? Film och diskusson + Byxor
 8. Redovisning byxor

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att kunna sy sina egna kläder är viktig både för den enskilda individen för att få kläder som hen själv vill ha dem , men också ur ett miljöperspektiv då det färre steg i produktionsledet. Du kan dessutom sy om gamla kläder istället för att slänga. Mode, trender och normer berör oss alla dagligen.

Att sy efter mönster handlar också mycket om problemlösning, att tänka i flera steg och i fler dimensioner.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Våra internationella relationer och det globala perspektivet är en naturlig del av vår verksamhet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker efter avslutad kurs