Nouns (Substantiv)

 

Vad?

Substantiv: a/an (obestämd form), the (bestämd form), pluraländelser (-s,

-es), stavningsändringar (-ves, -ies), oregelbundna pluralformer, genitiv (’s, s’, of-konstruktion).

 

När och hur?

v.35 Introduktion av onlineboken och Unit 1 – Animals

v.36 Substantiv

v.37 Substantiv

v.38 Substantiv

v.39 Prov substantiv

 

Frågeställning och följdfrågor

  • Hur vet man om ett substantiv är i obestämd- (pojke –  a boy) eller bestämd form (pojken – the boy)?
  • Vilken artikel ska användas framför substantivet beroende på om det är i obestämd eller bestämd form?
  • Vilka ändelser använder man för att ändra ett substantiv från singular (en/ett) till plural (flera)?
  • Vilka är några vanligt förekommande substantiv med oregelbundna pluralformer?
  • Hur ändras stavningen i pluralformer när ett substantiv i singular slutar på konsonant+y (lady), vokal+y (boy), -f (loaf), eller-fe (knife)?
  • Hur indikerar man genitiv (=ägande, The lady’s dress, The ladies’ dresses, The dress of the lady)?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift samt att kunna förstå talad och skriven engelska.

 

Centralt innehåll från kursplanen

”Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad”.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav för betyget E

”I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar”.

Kunskapskrav för betyget C

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar”.

Kunskapskrav för betyget A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar”.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningar sker genom inskickade elevövningar (online).

Bedömning sker genom ett skriftligt prov, v. 39.

 

Material och texter

Lärarledda genomgångar

Gleerups onlinebok ”Engelska 7”