Teknik- projekt grönt husbygge

Bildresultat för husritningarBildresultat för husbygge tecknat
¨
 Ansvarig/Ansvariga lärare:  Maria Holm

När, under vilka veckor? v. 17-23

Vad?

Teknik projekt husbygge med ett grönare tänk!

Som följd av Batterijakten och ett samarbete med Håll Sverige Rent kommer vi göra ett husbygge projekt där vi ska använda oss av våra kunskaper om ett grönare tänk och hur man kan spara på energi så mycket som möjligt. Det ska eleverna få testa göra ett husbygge på genom att använda sig av återvinningsmaterial och få det så hållbart som möjligt.

Frågeställning och följdfrågor

Ta reda på hur stort ett hus är och rita av det hus du bor i (eller annan lämplig byggnad, t ex farmors, mormors, farfars eller morfars hus).

 • Vilka geometriska figurer kan hus vara gjort av? Vilka kan du hitta?
 • Hur kan hus bli så hållbara som möjligt men kräva så lite energi som möjligt?
 • Hur kan hus dra så lite energi som möjligt?
 • Vad behövs för att hålla väggar och tak täta?
 • Vilka material är både miljövänliga och energivänliga?
 • Vilka geometriska figurer är bäst att använda i ett hus?
 • Hur ska väggarna vara för att vara så stabila som möjligt men hålla ner energin så mycket som möjligt?
 • Vilken storlek är bäst att ha huset ur ett miljöperspektiv?
 • Hur ska vi få ström till rummen genom ett så grönt tänk som möjligt?
 • Hur får man lampan att lysa?
 • Hur ska man koppla lampan för att den ska lysa?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Mål:

 • Kunna göra enkla undersökningar och besvara dem skriftligt samt jämföra dem.
 • Planera för sitt projekt, skissa ritning och göra en egen beskrivningsrapport.
 • Kunna hantera material på ett väl fungerande sätt.
 • Använda sina kunskaper kring energi och batterier.
 • Kunna anpassa sitt bygge genom att ha ett hållbart tänk och göra en “grön bostad”.
 • Skapa sig ett hållbart tänk och använda material från återvinningen för att spara på miljön och ha ett hållbart tänk.
 • Kunna parallellt ta inspiration från sina kunskaper i geometrin och lägga in dem i sammanhang med tekniken och fysiken.
Förankring i kursplanens syfte

Syfte:

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

 • Genom ett grönare tänk kunna använda sina kunskaper om natur, energi och återvinning i andra sammanhang. Ex. Att skapa, planera och bygga ett energisparande hus.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om tekniska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
Centralt innehåll från kursplanen

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, ekonomi och hållbar utveckling.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3
Kunna vara med och planera för sitt projekt, skissa en ritning och göra en enkel beskrivningsrapport på sitt bygge. Kunna planera för sitt projekt, skissa en ritning och göra en beskrivande rapport på sitt bygge. Kunna göra en mer detaljerande planering för sitt projekt, skissa en ritning och göra en mer beskrivande rapport på sitt bygge.
Kunna hantera material på ett fungerande sätt. Kunna hantera material på ett gott fungerande sätt. Kunna hantera material på ett väl fungerande sätt.
Kunna relatera till sina tidigare kunskaper kring energi och batterier. Kunna använda sina kunskaper kring energi och batterier. Kunna använda och fördjupa sina kunskaper kring energi och batterier.
Skapa sig ett hållbart tänk när du bygger och lära dig att använda material från återvinningen för att spara på miljön och ha ett hållbart tänk. Ha ett hållbart tänk och använda material från återvinningen för att spara på miljön och ha ett hållbart tänk. Ha ett hållbart tänk, samt komma med nya idéer och använda material från återvinningen för att spara på miljön och ha ett hållbart tänk.
Kunna parallellt ta inspiration från sina kunskaper i geometrin och lägga in dem i sammanhang med tekniken och fysiken. Kunna använda sina kunskaper i geometrin och lägga in dem i sammanhang med tekniken och fysiken. Kunna använda sina kunskaper i geometrin och lägga in dem i sammanhang med tekniken och fysiken, samt kunna utveckla sina kunskaper för att komma med nya idéer för sitt husbygge.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi funderar och reflekterar tillsammans utifrån olika frågeställningar och försöker hitta svaren med hjälp av olika texter, egna planeringar samt gör olika Visible Thinking rutiner på det.

Vi kommer tillsammans planera ett husbygge. Detta görs i grupper. Hela tekniken kommer vara ett projekt och kommer att göras i grupper.

Vi kommer  lära oss att planera ett husbygge, göra ritningar och få bygga där eleverna får möjlighet att arbeta praktiskt och få en större förståelse för ämnet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker formativt. Vid arbetets gång kan eleven visa sin förståelse för ämnet samt kunskap genom att delta aktivt under samlingar, genomföra planeringar efter angivna instruktioner och hela tiden vara aktiv under lektionerna samt göra läxorna.

Redovisningen kommer vara att: En liten “utställning” där eleverna får berätta och förklara hur de gjort sitt hus och varför de gjorde som de gjorde.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer tillsammans utifrån frågeställningar reflektera och upptäcka kring ämnet för att väcka nyfikenhet och intresse. Vi kommer använda oss av de olika VT rutinerna som passar in för projektet, för att synliggöra elevernas egna tänkande och inlärning.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna? Projektet kommer även avslutas med en liten “utställning” där eleverna får berätta och förklara hur de gjort sitt hus och varför de gjorde som de gjorde.