Vem är du? Brev till Annica

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.35-36

Vad?

  1. Du ska skriva ett brev till Annica och berätta om dig själv.
  2. Du ska göra en presentation om dig själv i Key-note.
  3. Du ska muntligt inför hel- eller halvklass få berätta om dig själv. Du pratar då samtidigt som du visar din Key-note.
Frågeställning och följdfrågor

Vem är du?

Vad gillar du och vad gillar du inte?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll från kursplanen
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan skriva… se matrisen på Schoolsoft.

Genom att kombinera… se matrisen på Schoolsoft.

Eleven kan förbereda…se matrisen på Schoolsoft.

 

Hur?

Under v.35 ska du skriva ett brev till Annica. Vad du ska skriva om och hur det ska gå till kan du läsa om i den bifogade filen.

Under v.36 ska du göra en Key-note presentation. Vi går tillsammans igenom hur programmet Key-note fungerar.

Hur ska vi arbeta?

Vi går igenom hur man skriver ett brev. Vi tränar på att beskriva och förklara. Vi tränar på att anpassa texten till mottagare och texttyp.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Brevet lämnar du in senast på fredag. Det ska lämnas in i Schoolsoft.

Presentationen i Key-note ska vara klar på fredag v.36.

Din muntliga presentation kommer du få göra någon gång under v.37-v.40.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Se ovan.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.