Textanalys och muntlig presentation 

Textanalys och muntlig presentation 

När och hur?

v. 49 Par/klassdiskussioner och genomgång av Brev från kolonien och Ikaros.

v. 50 Genomgång av uppgift och kriterier. Ni börjar tolka era valda låttexter.

v. 51 Arbete med analysen.

v. 2 Arbete med analysen och förberedelse inför muntlig presentation.

v. 3 Genomgång av ”ett välutvecklat och väl underbyggt budskap” + exempeltext att jämföra med. Fredag: Venus röd börjar med sina muntliga presentationer (halvklass – andra halvan genomför ett läsförståelsetest undertiden).

v. 4. Redovisningar + läsförståelsetest. Tisdag: Venus grön startar med sina presentationer.

Frågeställningar och följdfrågor

 • Vad handlar några, mer eller mindre, kända låttexter om? Sägs något mer/annat under ytan? Hur kan detta tolkas?
 • Vad är en metafor? Vad är en liknelse?
 • Hur skriver man ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang om budskap?
 • Hur genomför man en muntlig presentation? Vad ska man tänka på för att göra det så bra som möjligt?

Övergripande mål från LGR11

Förankring i kursplanens syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider.
 • I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Texternas budskap mejlar ni till mig för bedömning. Textanalyserna redogörs för muntligt och bedömning sker i direkt anslutning till dessa. En lathund ”Att hålla föredrag” hittar ni på Schoolsoft under lektionsplanering, fredag vecka 2.

Material och texter

Texterna hittar ni online.

Uppgiftslydelse finns på Schoolsoft under vecka 50 och vecka 2.