Satslära

Ansvarig: Caroline Bergengren
När, under vilka veckor?

v 47-50 1-3, parallellt med annat 
Vad?Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är satsdelar? Vilka har vi i svenska språket? Varför ska jag lära mig satsdelar? 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
Centralt innehåll från kursplanen:
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
E: Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. C: Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
A: Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.


Hur? Hur ska vi arbeta?

Tillsammans går vi igenom en satsdel och sedan jobbar eleverna med övningar kopplat till den satsdel vi har gått igenom. 
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Eventuellt prov…. 
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 1 och 2: Vi pratar om satsdelarna och vi börjar jobba med predikat, subjekt, direkt objekt och indirekt objekt och predikatsfyllnad. Vid behov av ytterligare förklaringar prova www.satsdelar.se

vecka 2: Gå igenom och jobba med satsdelen agent.
Agent
vecka 3: Gå igenom och jobba med satsdelen adverbial (rums-, sätts-, tids- och satsadverbial)
Adverbial
vecka 3 : Gå igenom och jobba med satsdelen attribut.
vecka 3: Skrivuppgift 
Satsdelar – skrivuppgift
vecka 4+5: Prov enligt SchoolSoft.

Facit på prov 1 och 2:
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
För att kunna utveckla språket behöver man ha kunskap om och förstå språkliga normer och språkets struktur. 
Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.