Svenska åk 7 – Grammatik

Ansvarig: Caroline Bergengren
När: v 48-50, 2-4
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Varför ska jag lära mig grammatik?
Ordklasser – hur fungerar en text utan substantiv eller helt utan verb?
Med vilka ord binder jag ihop min text och för den framåt?
Hur kan jag utveckla mitt språk med hjälp av grammatik?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Kunskapskrav för betyget E
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav för betyget C
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Lärarledda genomgångar av ordklasserna mm. Eleverna lyssnar och antecknar och praktiserar de nya kunskaperna. Eleverna får ett arbetshäfte med övningar kopplat till varje ordklass som vi går igenom. Vi ser över betydelsen i texter.
Vid behov av ytterligare förklaringar prova www.ordklasser.se.
Ladda ner dokumentet "Träningshäfte ordklasser Venus.pdf"
Ladda ner dokumentet "Träningshäfte ordklasser Venus facit.pdf"
Ladda ner dokumentet "Substantiv.pdf"
Ladda ner dokumentet "Adjektiv.pdf"
Ladda ner dokumentet "Verb.pdf"
Ladda ner dokumentet "Räkneord.pdf"
Ladda ner dokumentet "Pronomen.pdf"
Ladda ner dokumentet "Prepositioner.pdf"
Ladda ner dokumentet "Adverb.pdf"
FÖRKLARAR ORDKLASSERNA INTERJEKTION och KONJUNKTION:
Ladda ner dokumentet "Ordklasser-förklaring.pdf"
ÖVNINGSPROV I 4 DELAR:
Ladda ner dokumentet "Grammatikprov 1.pdf"
Ladda ner dokumentet "Grammatikprov 2.pdf"


Ladda ner dokumentet "Grammatikprov 3.pdf"
Ladda ner dokumentet "Grammatikprov 4.pdf"
Sunnebalen
Ladda ner dokumentet "Sunnebalen-läsförståelse.pdf"
Ladda ner dokumentet "Sunnebalen övningar.pdf"
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi har ett skriftligt läxförhör v 4 på substantiv, adjektiv, verb, prepositioner, adverb och pronomen. Eventuellt också subjekt och predikat. Ett prov på våra nyvunna och repeterade kunskaper i enlighet med lektionsgenomgångar och träningshäftet.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 1-2: Introduktion och vi går igenom och jobbar med en ordklass (substantiv, verb, adjektiv, räkneord, pronomen, prepositioner och adverb) i taget under dessa veckor.
vecka 2: Fortsätter med ordklasserna
vecka 3 Repetition och övningsprov
vecka 3, 4 och 5: Skriftligt läxförhör på ordklasserna
vecka 3: Skrivuppgift

 

Ladda ner dokumentet "Ordklasser - skrivuppgift.pdf"
Rättning: Facit för delprov 1 och 2
Ladda ner dokumentet "Ordklasser prov 1 facit.pdf"
Ladda ner dokumentet "Ordklasser prov 2 facit.pdf"
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Det är viktigt att eleverna lär sig hur det egna språket är uppbyggt så de kan tillämpa det och därmed utveckla sina texter. Grundläggande grammatik tillhör all språkundervisning. Då vi samtidigt arbetar med regelbundna och oregelbundna verb i engelskan blir det en bra koppling mellan språken. Det är av stor vikt att vi har ett gemensamt språk om språket.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation (länkas):