Svenska – åk 6 – Fantasy

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie A S

 

När, under vilka veckor? v 1-16

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är fantasy?
 • Hur kan min fantasi och kunskaper inom svenskan användas för att skriva längre texter?
 • Vilka typiska drag finns det i en fantasybok?
 • På vilka sätt kan vi hjälpa vår egen bok samt andras böcker att bli ännu bättre (respons och bearbetning)?
 • Hur kan vi skapa en levande karaktär?
 • Hur kan vi kombinera text och bild samt hur kan vi förstärka texten med bilder?
 • Hur kan vi göra gestaltande beskrivningar i texten och få texten ännu mer levande?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

Kursplanen, svenska:
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska också utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift.


Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild… samspelar
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer…


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Förmågor- Fantasybok.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Det kommer mestadels bli enskilt arbete då vi skriver egna böcker. Grupparbete kommer att ske när vi startar hela området när vi funderar kring andra befintliga fantasyböcker. Vi kommer också att jobba tillsammans och med varandra när vi ger responser till varandras böcker för att få dem så tydliga som vi vill ha dem. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske både fortlöpande genom hur man ex. ger respons och bearbetar sin egen bok samt andras böcker samt genom slutversionen av sin fantasybok. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v1 Introduktion

v2 Genomgång+ iakttagelse av fantasygenren
v3 Forma världarna + befolka världarna
v4 Befolka världarna + ge karaktärerna en identitet
v5 (inför NP+ textgenrer)
v6 Kapitel 1 + NP i svenska
v7 Kapitel 2
v8 Kapitel 3
v10 Kapitel 4
v11 Kapitel 5
v12 Kapitel 6
v14 Kapitel 7 + 8
v15 Kapitel 9
v16 Kapitel 10 + 11

Ladda ner dokumentet "Fantasy.pdf"
Ladda ner dokumentet "Kapitel fantasy.pdf"

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att skriva en bok (fantasy) kopplas till deras tidigare kunskaper de erövrat i svenskan. All grammatik de har lärt sig och hur böcker är uppbyggda genom deras läsning hjälper dem i sitt arbete att skriva en bok.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Skolans pedagogiska profil och vision syns genom att eleverna får utveckla sin samarbetsförmåga och även ta ansvaret för detta då de kommer att hjälpa varandra framåt till att skriva ännu bättre böcker genom hjälpen av elevrespons. Eleverna kommer också att bli utmanande, ifrågasatta och inte minst inspirerade att skriva sina böcker och att bearbeta dessa fram mot sin slutliga version.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: