Svenska – åk 5 – Skolteater

När, under vilka veckor? vecka 45
Vad?
Skolteaterföreställningen ”Fair play” av Mittiprickteatern.
En pjäs om vänskap, fotboll och hundar.
”Kim är en av de som inte får vara med. Han vill vara som alla andra men det blir alltid fel. Han är fel. För högljudd. För stökig. Sämst på fotboll. Helt värdelös. Men så kommer Hunden in i Kims liv. Hunden är superbra på fotboll, superbra på att få folk att tycka om honom, så superbra så att till och med mamma och pappa tycker att allt han gör är bra. Tänk vad lätt att vara hund! Nu får plötsligt Kim vara med. Alla vill att han och hunden ska göra sina fotbollstrix. Men är det bara hunden de vill se?”
Fair Play är en del av: From idea to action – performing children´s rights. Föreställningen bygger på tema från FN:s barnkonvention som i år firar 25 år. Fair play spelades på HIFA – Harare International Festival of the Arts i Zimbabwe 27 april – 3 maj 2015.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Förankring i kursplanens syfte:
Eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Centralt innehåll från kursplanen:
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Se teaterföreställningen onsdag 4 november.
Efterarbeta den i klassrummet.
Varför?
Sammanhang och aktualitet.
Alltid intressant och givande att väva in teater i skolarbetet.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: