Studieteknik

 

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

Vecka 36 – 43, 8 lektioner

 

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är syftet med studieteknik?
 • Vad är min stil för bästa inlärning?
 • Vilka olika sätt att läsa och förstå texter finns för att lättare kunna ta till sig ny kunskap?
 • Vilka knep finns för att minnas saker bättre?
 • Hur kan jag plugga bättre?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med olika studietekniker genom att titta på 8 olika filmer (“Plugga bättre”, UR.se) med olika teman och därefter sammanfatta vad vi lärt oss och vad vi kan ta till oss, för att därefter genomföra en mindre uppgift.  

Målet är att du ska kunna läsa och förstå olika slags texter och hitta strategier när du stöter på svårare texter. Ett annat mål är också att du ska kunna plugga på bästa sätt och kunna tillgodogöra dig ny kunskap på ett effektivt sätt som passar just dig.

Det är bra om testar dig fram vilka studietekniker som passar dig bäst och försök använda dem när du pluggar inför prov, repetera när du kommer hem eller när du ska plugga på dina glosor m.m.

 

Varför?

I skolan förväntas det många gånger att du ska kunna studera på egen hand och läsa en hel del läxor hemma och plugga inför prov. Detta kräver mycket motivation, självdisciplin, koncentration och planering.

För de flesta människor är tidspressen den bästa moroten. Vem känner inte igen sig i att någon gång ha suttit sista kvällen inför ett prov och pluggat som en galning och hur mycket man än försöker komma ihåg så är det omöjligt att lära sig allt.

Det finns ett knep som många som är begåvade och lyckas bra inom studier och bland annat forskning använder, nämligen studieteknik. Din studieteknik blir viktig om du ska lyckas bättre i skolan och inte behöva sitta hela natten för att plugga inför ett prov. Studieteknik kan vara konsten att stryka under rätt saker i en bok. Studieteknik kan också vara konsten att i detalj planera hela din studiesituation. Vi har alla olika intressen, förutsättningar och vanor.

Därför tar vi i detta arbetsområde upp olika tekniker så att du kan hitta det som passar dig bäst. Med minnestekniker, bättre anteckningsteknik som t.ex. Mind-map, snabbläsning, effektiv läsning och en bra studieorganisation är det lätt att förbättra sina studieresultat!