Staden

Stad och samhälle, Grön Flagg

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.35-37

Vad?

Du ska skriva en gestaltande text om en stad. Texttypen ska vara återberättande/återgivande.

Frågeställning och följdfrågor 

Hur skriver man en gestaltande återgivande text och varför är det bra att kunna?

Hur beskriver man en stad?

Hur gör man en miljöbeskrivning?

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Centralt innehåll från kursplanen
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa och skriva tillsammans. Annica läser stödfrågor och ni elever skriver samtidigt.

Vi kommer att läsa andra författares texter som är gestaltande.

Vi kommer att läsa varandras texter. Vi kommer att träna på att ge och ta respons.

Vi kommer att läsa våra texter högt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Efter respons av klasskompisar kommer du få lämna in din text.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35 samlar vi material och arbetar hela tiden med respons. (Inventio)

V.36 skriver du färdigt din text. Max en sida.

v.36 Spelar du in när du läser upp din text. Du gör en Key-note och läser texten till. Du kan använda musik och passande bilder. Du får sedan spela upp presentationen för klassen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Mötesplatser och estetik i vår närmiljö
Vår stadsmiljö ska ge oss förutsättningar för ett bra liv och vara byggd på ett
hållbart sätt. Viktiga frågor att titta närmare på är t ex mötesplatser för ungdomar,
lekplatser för barn, grönområden, kollektivtrafik och kulturell mångfald. Men även de estetiska dimensionerna som fint och fult och arkitektur är spännande. Hur ser vårt närområde ut? Hur lever vi här och hur skulle det kunna förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv?

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.