Språklära

Ansvarig lärare

Catrin Colliander

Tidsperiod

v 15-24

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.


Centralt innehåll

  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.

Kunskapskrav

Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

 

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar och övningar som behandlar substantiv, verb, adjektiv, pronomen och prepositioner.

Stavningsläxa med läxförhör varje vecka med fokus på ng-ljudet, tj-ljudet och j-ljudet.

 

Bedömning sker när eleven

– skriver texter.