Skolbio

Ansvarig lärare: Maria Niläng
När, under vilka veckor? vecka 16
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad kan vi ta med oss från en skolbio?
Hur kan man beskriva olika karaktärer?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Förankring i kursplanens syfte:
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Centralt innehåll från kursplanen:
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi ser tillsammans skolbion på Gustavsbergsteatern. Lektionen efter diskuterar vi filmen och försöker gemensamt beskriva huvudkaraktärerna på ett mer fördjupat sätt.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
vecka 16: onsdag 20 april ser vi filmen ”T.S Spivets fantastiska resa”
torsdag efterarbetar vi filmen
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Eleverna har idag väldig mycket stimuli i sin vardag. Det är intressant och berikande att gemensamt se en film och sedan diskutera kring den.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande