Skolbio

Ansvarig: Maria Niläng
När? v. 7 & 8
Vad?
Frågeställning:
Är det annorlunda att växa upp idag mot på 80-talet?
Hur vet man att man är ”sig själv”?
Hur viktig är en ”gemenskap” med något eller någon?
Förankring i kursplanens syfte:
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Centralt innehåll från kursplanen:
– Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
– Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
– Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Se på filmen ”Vi är bäst” och jobba med uppgift kopplat till filmen.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 7: tisdag 10 februari ser vi filmen på Gustavsbergsteatern
vecka 8: i grupp göra en tankekarta kring filmen
gruppvis jobba med frågor till filmen
Ladda ner dokumentet "Vi är bäst!.pdf"
Varför? 
Sammanhang och aktualitet:
Filmen behandlar hur det är att vara ung och hur man ”hittar sig själv”. Detta är viktigt för våra ungdomar att diskutera med andra, och för att veta vem man själv och och vad man själv vill.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas