Satslära

Ansvarig: Maria Niläng
När, under vilka veckor? vecka 50 2014 + vecka 3-5 + 7 2015
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är satsdelar? Vilka har vi i svenska språket?
Varför ska jag lära mig satsdelar?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Centralt innehåll från kursplanen:
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
E: Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
C: Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
A: Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Tillsammans går vi igenom en satsdel och sedan jobbar eleverna med övningar kopplat till den satsdel vi har gått igenom.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Prov fredag vecka 7
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 50: Vi pratar om satsdelarna och vi börjar jobba med predikat, subjekt, direkt objekt och indirekt objekt och predikatsfyllnad
Ladda ner dokumentet "Predikat och subjekt.pdf"
Ladda ner dokumentet "Direkt objekt.pdf"
Ladda ner dokumentet "Indirekt objekt.pdf"
Ladda ner dokumentet "Predikatsfyllnad.pdf"
vecka 3: Gå igenom och jobba med satsdelen agent.
Ladda ner dokumentet "Agent.pdf"
vecka 4: Gå igenom och jobba med satsdelen adverbial (rums-, sätts-, tids- och satsadverbial)
Ladda ner dokumentet "Adverbial.pdf"
vecka 5: Gå igenom och jobba med satsdelen attribut.
Ladda ner dokumentet "Attribut.pdf"
vecka 7: Prov fredag 13 februari
Ladda ner dokumentet "Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius).pdf"
Ladda ner dokumentet "Facit övningsuppgifter på satsdelar kopia.pdf"
Ladda ner dokumentet "Övningar på adverbial och attribut.pdf"

Ladda ner dokumentet "Facit Övningar på adverbial och attribut.pdf"

Ladda ner dokumentet "Kan du satsdelarna nu?.pdf"
Ladda ner dokumentet "Kan du satsdelarna nu? (facit).pdf"
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
För att kunna utveckla språket behöver man ha kunskap om och förstå språkliga normer och språkets struktur.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.