Sagor och muntligt berättande

Ansvarig: Caroline Bergengren
När, under vilka veckor? v 20-23

 

Vad?

Frågeställning

Varför berättar vi? Vad är en legend?
Var kommer sagorna ifrån?
Vilka sagor kommer du ihåg från när du var liten?
Vilka sagor tyckte du bäst om?
Vilka är de typiska stildragen i en folksaga?
Hur ser sagans berättarmönster ut?
Vilka berömda barnboksförfattare har vi världen?

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi samtalar och diskuterar kring berättelser och sagor. Vi läser sagor enskilt och tillsammans samt analyserar innehåll, sensmoral, budskap och stildrag. Vi söker information om en barnboksförfattare och tränar på att muntligt delge varandra det viktiga man kommit fram till. Vi lyssnar till en presentation om folksagor och konstsagor.
Med lite tur får vi besök av en person som kan berätta om ”muntligt berättande” och
ge oss ett spännande tips på en bra presentationsform.
Youtube: Muntlig presentation om folksagor och konstsagor
Är Zlatan en legend eller en legendar? Spola fram till 13.30 minuter.
Lista på författare samt frågeställningar att jobba med.
Ladda ner dokumentet "Sagor - uppgift+lista på författare.pdf"

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom valfria, muntliga redovisningar i grupp av olika mindre pararbeten.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v 20 Vi lär om berättandet i sig, om myter, legender och hjältesagor samt om hur berättelserna spreds. Vad är skillnaden mellan en folksaga och en konstsaga?
Vi varvar med att läsa folksagor och utdrag ur sagor.
v 21 Arbetar med att muntligt återberätta sagor. Eventuellt får vi besök.
v 22 Lär om och porträtterar kända sagoberättare
v 23 Delger våra kompisar om sagoberättarna

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll från kursplanen:

– Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att 

urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
– Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

Kunskapskrav:

Ladda ner dokumentet "Momentmatris Sagotema.pdf"

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Klasskamraterna, syskon, släkt och vänner som får lyssna till berättelser.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi använder oss av våra grammatiska kunskaper samt våra kunskaper om lyrik
när vi går över till det muntliga berättandet och sagornas uppbyggnad. Det är
viktigt att träna på att kunna återge muntlig information.