Retorik

Ansvarig: Maria NIläng
När?: v. 19-22
Vad?
Frågeställning:
Vad är retorik?
Hur bygger jag upp ett tal?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att formulera sig i tal
Utveckla kommunikationsförmågan och kreativiteten
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Centralt innehåll från kursplanen:
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnenhämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och dispositiontill syfte och mottagare.
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav:
Dessutom kan eleven förbereda… Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklademuntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt godanpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Genom att kombinera… Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ettändamålsenligt och effektivtsätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Se tal på youtube. Prata om ethos, logos och pathos
Prata om olika retoriska figurer
Skriva ett tal till klasskamraterna och/eller skolan
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Redovisningen sker när vi håller talet till klasskamraterna
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Vecka 19: Prata retorik och retoriska figurer
Ladda ner dokumentet "Retoriska figurer.pdf"
Vecka 20-21: Skriva tal
Ladda ner dokumentet "Tal till klasskamraterna och:eller Lemshaga.pdf"
Vecka 21-22: Framföra tal
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Alla ställs någon gång i livet inför utmaningen att hålla ett tal. Nu när eleverna snart ska lämna grundskolan får de chansen att säga hej då till sina klasskamrater samtidigt som de får träna på att skriva och framföra ett tal.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, och
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare