Pojken i randig pyjamas

Ansvarig: Maria Niläng
När, under vilka veckor? v. 3- 8

 

Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad kan jag lära av att läsa en skönlitterär bok?
Hur kan en skönlitterär bok kopplas till och kanske vidareutveckla mina kunskaper i andra ämnen?
Vad är skillnaden mellan bok och film?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Utveckla förmågan att läsa skönlitteratur
Utveckla förmågan att analysera skönlitteratur
Utveckla förmågan att kommunicera i tal och skrift
Centralt innehåll från kursplanen:
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Ladda ner dokumentet "Momentmatris %22Pojken i randig pyjamas%22.pdf"
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Varje vecka läsa ett bestämt antal sidor.
Diskutera i par, i grupp och i helklass.
Göra skriftliga uppgifter, enskilt och i grupp
Avsluta med att se filmen Pojken i randig pyjamas
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Aktivt delta i muntliga diskussioner
Lämna in skriftliga uppgifter
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 3: Påbörja läsningen gemensamt. Läsa t.o.m. s. 48.
vecka 4: Jobba med muntliga diskussioner i grupp och enskild skrivuppgift kopplat till boken.
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Pojken... t.o.m. s. 48.pdf"
Läsa t.o.m. s. 57. Enskild uppgift.
Ladda ner dokumentet "Uppgift till Pojken... t.o.m. s. 57.pdf"
vecka 5: Läsa t.o.m. s. 72
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Pojken... t.o.m. s. 72.pdf"
vecka 6: Läsa t.o.m. s. 95
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Pojken... t.o.m. s. 95.pdf"
Läsa t.o.m. s. 102. Göra enskild uppgift.
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Pojken... s. 102.pdf"
vecka 7: Läsa t.o.m. s. 122.
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Pojken... t.o.m. s. 122.pdf"
vecka 8: Läsa ut boken. Göra gruppuppgift och en enskild uppgift.
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Pojken... t.o.m. s. 173 (utläst).pdf"
Varför?
Sammanhang och aktualitet :
Intressant och alltid aktuellt tema som nu även passar bra till elevernas arbete i so.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

– har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet

– har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang o
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga