Ordklasser

Ansvarig: Maria Niläng
När, under vilka veckor? v. 49-50 2014 + v. 3-7 2015
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad är ordklasser? Vilka ordklasser har vi i svenska språket?
Varför ska man lära sig ordklasser?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Centralt innehåll från kursplanen:
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
E: Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
C: Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
A: Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Tillsammans går vi igenom en ordklass i taget och sedan jobbar eleverna med övningar kopplat till den ordklass vi har pratat om.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Prov vecka
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 49: Vi pratar om vad ordklasser är och varför vi ska lära oss det. Vi går igenom och jobbar med substantiv och adjektiv.
Ladda ner dokumentet "Substantiv.pdf"
Ladda ner dokumentet "Adjektiv.pdf"
vecka 50: Vi går igenom och jobbar med verb och räkneord.
Ladda ner dokumentet "Verb.pdf"
Ladda ner dokumentet "Räkneord.pdf"
vecka 3: Repetition
vecka 4: Gå igenom och jobba med adverb och pronomen.
Ladda ner dokumentet "Adverb.pdf"
Ladda ner dokumentet "Pronomen.pdf"
vecka 5: Gå igenom prepositioner, interjektioner och konjunktioner
Ladda ner dokumentet "Prepositioner.pdf"
Ladda ner dokumentet "Interjektioner.pdf"
Ladda ner dokumentet "Konjunktioner.pdf"
vecka 6: Repetition
Ladda ner dokumentet "Träningshäfte ordklasser Solen.pdf"
Ladda ner dokumentet "Träningshäfte ordklasser facit.pdf"
Ladda ner dokumentet "Extra övn.uppg. ordklasser åk 9.pdf"
Ladda ner dokumentet "Extra övn.uppg. facit.pdf"
vecka 7: Prov fredag 13 februari
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
För att kunna utveckla sitt språk behöver man ha kunskap om och förståelse kring språkliga normer och språkets struktur.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.