Ordklasser

Ansvarig/Ansvariga: Marie
När, under vilka veckor? v 17- 23

Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vilka ordklasser finns?
Vad använder man ordklasserna till?
Varför finns det ordklasser?
Varför behöver vi kunna ordklasserna?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer…

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Språkets struktur … och ordklasser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi startar med en genomgång av alla ordklasser, vilka det finns och vad som är typiskt för varje ordklass. Sedan kommer vi att arbeta praktiskt för att lära oss ordklasserna genom spel (memory, tärningsspel, charader), stenciler och diskussioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Bedömning kommer att ske fortlöpande under lektionernas gång, där eleverna får visa vad de kan, vilka ordklasser de har koll på.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):
Ordklasser är alltid aktuella så fort vi pratar om språk. I dagsläget gäller det svenska och engelska men snart ska de även läsa ytterligare ett språk. Att kunna förstå de svenska ordklasserna hjälper till att kunna lära sig och förstå även ett nytt språk.

Övergripande mål från LGR11 2.2:
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
… fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,