Ondskan

Ansvarig: Maria Niläng
När, under vilka veckor? v. 3-5, 7-8
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Vad kan jag lära mig av att jobba med en skönlitterär bok?
Hur kan jag koppla en skönlitterär bok till verkligheten?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
  • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Centralt innehåll från kursplanen:
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Ladda ner dokumentet "Momentmatris Ondskan.pdf"
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Varje vecka läsa ett bestämt antal sidor.
Muntligt diskutera boken, i par, i grupp och i helklass
Gör skriftliga uppgifter, enskilt och i grupp
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Delta aktivt i de muntliga diskussionerna
Skriva enskilda läsloggar
Lämna in skrivuppgifter kopplat till boken.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 3: Inleda med en diskussion kring ondska, onda människor och våld. Gemensamt påbörja läsningen av boken Ondskan. Läsa t.o.m. s. 36.
vecka 4: I grupp diskutera t.o.m. s. 36.
Ladda ner dokumentet "Diskussionsuppgifter till Ondskan (t.o.m. s. 36).pdf"
Skriva enskild läslogg t.o.m. s 36.
Ladda ner dokumentet "Enskild läslogg till Ondskan.pdf"
Läsa t.o.m. s. 81. Diskutera, illustrera och skriva läslogg kopplat t.om. s. 81.
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Ondskan (t.o.m. s. 81) .pdf"
vecka 5: Läsa t.o.m. s 106.
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Ondskan (t.o.m. s. 106) .pdf"
vecka 7: Läsa to.m. s. 139.
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Ondskan (t.o.m. s. 139).pdf"
vecka 8: Läsa t.o.m. s. 197.
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Ondskan (t.o.m. s. 197).pdf"
vecka 10: Läst ut boken.
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Ondskan (utläst).pdf"
Göra en enskild slutuppgift.

 

Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Temat i boken Ondskan är alltid aktuell, och kanske extra mycket nu med förra årets debatt kring internatskolor.