Texttyper och språkriktighet

När? v.3-14

Vad?

Olika texttyper – syfte, uppbyggnad (struktur) och språkliga drag för brev, berättande-, instruerande-, argumenterande-, förklarande- och beskrivande texter.

Språkriktighet – Skiljetecken, styckeindelning, sammansatta- respektive särskrivna ord, tal- och skriftspråk, ”den röda tråden”.

 

Frågeställning och följdfrågor

 

Med vilket syfte skrivs dessa texter?

Hur är dessa texter uppbyggda?

Vilka språkliga drag utmärker dessa texter?

Hur ser en kamratrespons ut och hur ger man en sådan?

Vad ska man titta på/bör man tänka på när man bearbetar egna texter?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte
  • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
  •  Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.
  • Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Centralt innehåll från kursplanen
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E                                       C                                       A

pastedGraphic.png

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att gå igenom olika texttypers syfte, struktur och typiska språkliga drag (lärarledda genomgångar och Youtube-klipp), hur en kamratrespons ser ut och hur man bearbetar egna texter.

Eleverna ska få lära sig att:

-avgöra vilket syfte texterna har, varför de har skrivits

-redogöra för hur texterna är uppbyggda för att syftet ska kunna uppnås

– känna igen och visa vilka språkliga drag som utmärker varje texttyp.

– Ge och få kamratrespons

-Bearbeta egna texter

Vi kommer att arbeta med kortare skrivövningar i läroboken ”Zick Zack Skrivrummet” samt skriva ett brev och en längre berättande text.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Din slutuppgift blir ett prov där du ska redogöra för vilka texttyper du har framför dig. Du ska också kunna redogöra för dess syfte, struktur och typiska språkliga drag.

Du kommer också att få visa att du har förstått hur dessa texter ser ut genom fortlöpande skrivövningar och en sista större uppgift där du skriver en berättande text.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.3 Instruerande texter

v.4 Argumenterande texter

v.5 Argumenterande texter forts.

v. 6 Denna vecka är det nationella prov i Sv tis 7/2 och tors 9/2

v.7 Brev

v.8. Språkriktighet

v. 9 Lov

v. 10 Förklarande och beskrivande texter

v. 11 Berättande texter. Börja skriva sin berättande text

v. 12 Fortsatt skrivande

v. 13 Ge och få kamratrespons. Bearbeta sin text

v.14 Lämna in färdig version av berättande text. Avslutande prov + utvärdering.

v. 15 Påsklov

 

Material och texter

Zack Zack Skrivrummet s. 12-47 och s. 62-73.

 

Sammanhang och aktualitet

Att på ett effektiv sätt kunna skriva med olika syften, för olika situationer och mottagare har du användning av under hela livet. Kanske tycker du något som du gärna vill att andra ska få ta del av? Kanske vill du få dem att tycka samma sak? Då kan du skriva en insändare eller en debattartikel och skicka till lokaltidningen. Du kanske behöver skriva instruktioner till hundvakten om hur du vill att din hund ska skötas? Kanske önskar du ett sommarjobb? Ansökningsprocessen börjar vanligtvis med ett brev. Att behärska olika texttyper är alltså något du definitivt kommer att ha nytta av framöver.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.