Jobb – utbildning, kunskaper, erfarenheter och egenskaper

Ansvarig: Caroline Bergengren
När: v 46-49
Vad?
Frågeställnig (och följdfrågor):
Hur skriver man en formell ansökan till ett jobb eller till äventyrsprogrammet Robinson?
Vilka utbildningar, kunskaper, erfarenheter och egenskaper behöver du för att kunna utföra olika typer av uppgifter? Ibland är det bra att vara noggrann, lugn och lyhörd, i bland viktigare att vara snabb, stark och orädd.
Hur kan jag jobba med min mimik, mina rörelser och min röst för att få ett jobb?
Kan jag påverka andra med vad jag säger, hur jag säger och hur jag agerar?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmåga att uttrycka sig genom olika uttrycksformer
Utveckla den skriftliga och muntliga kommunikativa förmågan
Centralt innehåll från kursplanen:
– Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier,
teaterföreställningar, webbtexter, jobbannonser.
– Ord och begrepp som används för att uttrycka erfarenheter, kunskaper och egenskaper. Ords
och begrepps nyanser och värdeladdning.
– Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med
vilket syfte man kommunicerar.
– Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi skriver och läser jobbansökningar och uttrycker erfarenheter, utbildningar, kunskaper och egenskaper. Vi ser sekvenser ur t ex Robinson där egenskaper och kunskaper praktiskt visas. Genom rollspel visar vi hur mimik, rörelse och röst samspelar och påverkar.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 
Ladda ner dokumentet "Förmågor - jobb.pdf"
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
Vecka 46: Vi funderar över egenskaper och bestämmer oss för vilket jobb vi ska söka. Vi ser på en mall för hur man kan skriver en ansökan, hur man kan organisera sin text.
Vecka 47: Vi letar information om olika jobb/yrken och skriver klart våra jobbansökningar.
Vecka 48: Vi talar om Internet som källa till information och om hur vi kan granska sidans trovärdighet. Vi söker information på internet om olika jobb/yrken och skriver klart en jobbannons som passar vår ansökan. Vi gör ett skriftligt uttalande (källkritisk granskning) om ett par källor vi använt information ifrån.
Vecka 49: Vi gör ett rollspel, en jobb intervju.
Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Vårt samhälle bygger på att människor utför olika uppgifter. Redan som små uppmuntras vi att sitta barnvakt, träna yngre barn i fotboll, sälja jultidningar, sälja ljus till klubben. Det är ständigt aktuellt med tv-program som bygger på vanliga människors deltagande. Vi uppmanas att söka till Wild kids, Barda, Hela Sverige syr, Gladiatorerna, Grillmästarna. Många runt om kring oss söker jobb och byter jobb. Det är viktigt att ha förståelse för vilka egenskaper, erfarenheter, utbildningar och kunskaper som leder till att vi klarar av olika uppgifter, likaså att vi har förmågan att uttrycka oss på ett lämpligt sätt så väl skriftligt som muntligt så vi får chansen att visa vad vi går för.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
– Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
– Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
– Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
Utvärdering
Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation
Ladda ner dokumentet "Robinson-ansökan.pdf"
Ladda ner dokumentet "Jobbansökan.pdf"
Länktips: https://www.youtube.com/watch?v=6dpvlkGBtNU