Jag söker jobb! (Hur du skriver en jobbansökan)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.15-18

Vad?

Du ska lära dig grunderna för hur man skriver ett personligt brev och ett CV.

I slutet av arbetsområdet ska du ha skrivit ett personligt brev och ett CV.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver man en platsansökan?

Vad är skillnaden mellan ett personligt brev och ett CV/Meritförteckning?

Hur övertygar du arbetsgivaren att du är rätt person för jobbet?

Vilken struktur ska ett formellt brev ha?

Vilken struktur ska en meritförteckning ha?

Vad är referenspersoner?

Övergripande mål från LGR11 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Förankring i kursplanens syfte
Förmåga att uttrycka sig genom olika uttrycksformer
Utveckla den skriftliga och muntliga kommunikativa förmågan 
Centralt innehåll från kursplanen
– Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier,
teaterföreställningar, webbtexter, jobbannonser.
– Ord och begrepp som används för att uttrycka erfarenheter, kunskaper och egenskaper. Ords
och begrepps nyanser och värdeladdning.
– Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med
vilket syfte man kommunicerar.
– Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen   

Förmågor – jobb

Hur?

Vi gör en VT-rutin kring vad man tror och tycker att det ska finnas med i ett personligt brev och ett CV

  1. Vi läser en platsannons och tittar på genretypiska drag.
  2. Vi talar om texten och tittar på vad personen har valt att berätta om sig själv.
  3. Vi tittar på vilka positiva egenskaper personen har skrivit.
  4. Ni får skriva ner några positiva egenskaper om er själva.
  5. Tillsammans funderar vi på vilka positiva egenskaper en arbetsgivare tycker är viktiga. Vi gör en VT-rutin kring detta.
  6. Ni arbetar i grupper om 2. Ni får ett arbete som ni ska skriva ett ansökningsbrev till. Sedan byter ni brev med ett annat par.
  7. Vi letar efter jobb, vi läser på olika sidor och tittar på kommunens hemsida efter sommarjobb.
  8. Du skriver en ansökan (på skoj) till ett av jobben. I din ansökan ska du ha med ett personligt brev och ett CV.
Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar omväxlande tillsammans, i par och självständigt.  

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att få läsa en klasskompis ansökan och ge respons.

Du ska lämna in din ansökan till mig på onsdag v.12

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
– Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
– Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
– Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.