Förändringstal

Ansvarig lärare

Catrin Colliander

När

Tellus Grön samt Tellus Röd B: v.35-38
Tellus Röd A: v 35 samt 45-48

Frågeställningar

Hur kan jag bli en bättre talare?

Vad betyder patos, etos och logos?

Hur kan jag använda kroppsspråk och röstläge för att påverka min presentation?

Hur formulerar jag underbyggda argument?

Hur kan jag bemöta motargument?

Hur skapar jag en röd tråd med inledning, huvuddel och avslutning?

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt talspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Centralt innehåll

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Kunskapskrav

Bedomningsmatris_muntlig_fardighet

Hur ska vi arbeta?

Vi inleder arbetsområdet med kontakt- och introduktionsövningar för att säkerställa ett tillåtande klassrumsklimat.

Sedan fortsätter vi med att se ett par avsnitt av retorikmatchen. Under och efter avsnitten undersöker, skriver, tänker och diskuterar vi utifrån programmet. Vi fokuserar både på innehåll och utförande och använder den klassiska retoriken som metod för att utveckla den muntliga förmågan.

Enligt en given mall kommer eleverna planera, skriva och genomföra ett förändringstal tillsammans med 1-2 kamrater.

Eleverna kommer även få tillämpa sina kunskaper när vi lyssnar på inspelningar av muntliga presentationer och använder matris för att bedöma kunskapsnivån på dessa.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Under genomförandet av förändringstalet kommer innehåll, struktur, språk och kommunikation att bedömas enligt matrisen ovan.

 

Varför?

Demokratin vilar i hög grad på allas rätt att uttrycka sig fritt. Även om vi lever i ett samhälle där detta är en grundlagsskyddad rätt finns det många som upplever att de inte kan, vill eller vågar tala för sin sak. Genom att få utveckla sina möjligheter att kommunicera kan vi öka elevens tilltro till sin språkliga förmåga och bidra till att fler säger sin mening.