Att läsa, analysera och skriva novell

Ansvarig: Maria Niläng
När, under vilka veckor? v. 11-14 +16-19

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en novell?
Vilka ”delar” innehåller en novell?
Hur analyserar jag en novell?
Hur skriver jag en novell? Vad ska finnas med?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift
Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen:
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
Kunskapskrav
Se matrisen
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Gemensamt läser vi och jobbar med olika noveller. När vi har fått en ”bank” att ösa ur gör varje elev en skild novellanalys. Arbetsområdet avslutas med att varje elev enskilt skriver en novell, och bearbetar den m.h.a. kamratrespons.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Parvisa, gruppvis och gemensamma diskussioner.
Enskild novellanalys som bedöms.
Enskild novell, som efter kamratrespons, lämnas in och bedöms.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 11: Jag läser novellen ”Att döda ett barn”. Vi diskuterar innehåll och form. Vi ser filmatiseringen av novellen.
Ladda ner dokumentet "Uppgifter till Att döda ett barn.pdf"
vecka 12: Enskilt läser eleverna novellen ”Den svarta katten”. Först parvis och sedan gemensam (klassvis) diskussion om novellens innehåll och uppbyggnad.
Ladda ner dokumentet "Analysfrågor till Den svarta katten.pdf"
Eleverna får parvis skriva en novell utifrån givna ord.
vecka 13: Skriva klart novellerna. Läsa för varandra, jämföra och jobba med ”Ett halvt ark papper”.
Ladda ner dokumentet "Frågor till Ett halvt ark papper.pdf"
vecka 14: Jobba med ”Pälsen”.
Ladda ner dokumentet "Frågor till Pälsen.pdf"
vecka 16: Jobba med ”Smycket”.
Ladda ner dokumentet "Frågor till Smycket.pdf"
Påbörja en novellanalys.
Ladda ner dokumentet "Typiska drag för en novell + dramaturgi.pdf"
Ladda ner dokumentet "Novellanalys Solen.pdf"
vecka 17. Skriva novellanalys
Inlämning av novellanalys torsdag vecka 17 (Solen grön) resp. tisdag vecka 18 (Solen röd)
vecka 18: Påbörja skrivandet av en egen novell.
Ladda ner dokumentet "Novellskrivning Solen vt-15.pdf"
vecka 19: Fortsätta skriva egen novell.
vecka 20: Ingen svenska p.g.a. studiedag och lovdagar
vecka 21: Inlämning av egen novell, måndag 18/5 (Solen grön) resp. tisdag 19/5 (Solen röd).
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
Novellen är en bra skönlitterär form av text att jobba med, samtidigt som den kräver en viss mognad hos läsaren, vilket gör att den är tacksam att jobba med i årskurs nio.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga