Stadsbilder

Bild – åk 5- Skapa stadsbilder med Hundertwasser-stil

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Mars röd och grön v 35-, v 4-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

-Vem är Friedensreich Hundertwasser?

-Hur känner man igen hans konst?

-Vad tror du att han vill berätta?

-Hur skulle du vilja skapa något med inspiration från Hundertwasser?

Övergripande mål från LGR11 2.2

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Du får tillfälle att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
-Du fördjupar dig i en konstnär och får möjlighet att fundera på bildernas uttryck och innehåll.
-Du får möjlighet att öva upp din förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka ett personligt budskap
-Du får lära dig ett sätt att analysera en bild.

Centralt innehåll från kursplanen

-Du skapar en bild utifrån givna förutsättningar
Din bild bygger på dina egna erfarenheter, fantasi, drömmar och upplevelser med inspiration från en konstnär.
-Du skriver en text som beskriver din målning, hur du tänkt och hur du gjorde den
-Du provar en undersökande teknik där du använder färgen och formen på ett medvetet sätt

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

kunskapskrav åk 5

Hur?

Åk 5 stadsbilder lektion

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar första lektionen med att titta på en film som handlar om konstnären Hundertwasser. Vi har ett gemensamt samtal kring frågorna ovan. (Frågeställning och följdfrågor)

Vi gör en enkel bildanalys i par utifrån VT-rutinen Jag ser, Jag tänker, Jag undrar. Jag har i förväg valt ut en passande bild.

Uppgiften blir sedan att med inspiration från konstnären Hundertwasser skapa din egen stadsbild. Skissarbetet är viktigt för arbetsprocessen. Arbeta alltså noga med dina skisser innan det är dax att färglägga. Skissa på ett separat papper

Den slutgiltiga bilden ska vara på A3-papper. Innan det är dax att färglägga vill jag se på din skiss. Färglägg din stadsbild med pastellkritor.

Jag vill att du har skriver en text som beskriver din bild och vad du vill berätta med den. Svara på frågorna:

  1. beskriv din bild och vad du vill berätta med den.
  2. beskriv hur din bild är fantasifull och vilka känslor den ger
  3. beskriv på vilket sätt din bild är inspirerad av Hundertwasser. Var syns det i bilden?

Redovisning sker gemensamt när alla är klara.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar gemensamt när alla är klara. Varje elev ska säga två saker som fungerade bra i arbetet och en sak man skulle utveckla.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Titta på film om konstnären Hundertwasser. Samtalar kring konstnärens bilder. Bildanalys

Lektion 2. Skissa din stadsbild.

Lektion 3. Färgläggning

Lektion 4. Fortsätta med din färgläggning. Skriv reflektion om ditt arbete. Gemensam redovisning.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Med inspiration från en konstnär har du möjligheten att använda din egen fantasi, erfarenheter och upplevelser i ditt skapande. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig i skapandet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika bilder. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Vi pratar tillsammans om de färdiga bilderna samt hur det har gått under arbetets gång under redovisningstillfället.