Källor

Ansvarig/Ansvariga: Patrik Bohjort
När, under vilka veckor? VT-15

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en källa?

Vad berättar en källa?

Hur används källor?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Vad kan historiska källor berätta om likheter och skillnader mellan människor idag och förr.
  • Vad säger historiska källlor om människors möjlighet att påverka sin levnadssituation, (uppfinningar, fackföreningar, kampen mot slaveriet).
  • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid vi lever i påverkar deras villkor och värderingar
  • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen


Använda historiskt källmaterial: granska, tolka och värdera källor
Källkritik Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Historiebruk: Hur historia har använts och kan användas själv och av andra
Förklara orsaker och samband (hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning- ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden) Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Med korta uppgifter där eleverna får möjlighet att visa att man kan analysera källor

Tidsplan, när ska vi göra vad?:


V.14 – Introduktion första övningen I grupp