Geografi, hållbar utveckling

Ansvarig/Ansvariga: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v.21-23

 

Vad?

Vår miljö

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är och betyder begreppet ”människans markutnyttjande”?
Vilka processer formar och förändrar jordytan? Vad är processer?
Vilka processer som formar jordytan är naturliga och vilka ligger människan bakom?

 

Vad är naturresurser?
Var på jorden finns olika resurser och vad används de till?
Vilken betydelse har vattnet?
Vad är vattnets kretslopp?
Hur är vattnet fördelat?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Orsaker och konsekvenser

Likheter och skillnader
Att se saker ur olika perspektiv


Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

att eleverna ska förstå):

Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur.

Värdera lösningar för hållbar utveckling: miljöetiska val och prioriteringar i vardagen

Förklara orsaker/samband

  1. om processer som formar och förändrar jordytan
  2. mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
  3. Av ojämlika levnads-villkor i världen

Kan i resonemang och till viss del underbyggda beskriva enkla samband.

Kan i resonemang beskriva och föra relativt väl underbyggda förhållandevis komplexa samband.

Kan i resonemang och föra väl underbyggda beskriva komplexa samband.

Konsekvenser

För människor och natur av processer som formar och förändrar jordytan.

Av ojämlika levnads-villkor i världen

Kan föra enkla resonemang om konsekvenser.

Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser.

Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.

Förslag/slutsats/kärna

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar.

Kan redogöra för utvecklade och relativt välunderbyggda förslag på lösningar.

Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.

Geografiska begrepp

Kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

 


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer läsa i Geografiboken.

Se på filmer.
Paddla i skärgården runt området på Björnö. Vi kommer göra flera praktiska övningar i samband med paddlingen och temat hållbar utveckling.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftligt läxförhör fredagen den 5 juni.
Praktiskt paddlingsprov 4 juni.

Deltagande och aktivitet under lektionstid.