Kan man göra leksaker? vt 18

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt

När, under vilka veckor?

v.4-12

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka verktyg finns i salen, vad heter de och hur använder man de? (Fokus sågar, filar, sandpapper, linjal/vinkelhake och tving)

Måste vi köpa allt vi vill ha?

Kan man göra sånt som är kul att leka med? Även här på skolan?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleverna

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Förankring i kursplanens syfte:

Eleverna ska

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven ska utforska och lära sig hantera enkla delar av slöjdens material, redskap och hantverkstekniker.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Använda grundläggande verktyg och arbetssätt i slöjden, fokus på att mäta, såga och slipa.

Skapa uteleksaker och spel till skolgården som eleverna själva kan använda på raster.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer själva att få spela spelen och reflektera kring arbetssätt och slutprodukt. Eleverna bedöms individuellt under hela slöjdprocessen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

lektion 0 besök i slöjdsalarna sker under höstterminen

lektion 1 

”Kims lek” i slöjdsalen med verktyg efter genomgång av verktygsväggen

titta på olika sågar

Spänna fast material i bänken och kapa det med olika sågar, ge sågarna poäng på hur bra de sågar rakt och igenom biten

 

lektion 2 (Ayla ledig, Sven vikarie)

Bygg världar, städer och miljöer på plattor. Arbeta i grupperna vid bordet och använd färdiga småbitar av trä samt lim av olika slag. Kan måla med vattenfärg.

 

lektion 3 vi hämtar naturmaterial och börjar skapa figurer av pinnar med hjälp av såg, rasp och fil.

 

lektion 4 mäta med linjal och vinkelhake, halvera längden och rita ut två lika stora delar på en planka. Såga isär delarna och slipa. Vi spelar mega Jenga i slutet av lektionen. Bitarna som eleverna har sågat är en del i skapandet av ett Jenga-spel till skolgården.

 

lektion 5 Fortsätta slipa de utsågade bitarna, mäta och såga flera bitar till spelet. Genomgång i att använda slipmaskinerna i slöjdsalen, eleverna får testa.

 

lektion 6 Genomgång av att måla och använda brännpenna. Eleverna ska färgsätta och märka bitarna med ordet JENGA, de använder brännpenna för ordet och målar sen hela bitarna i färgglada färger.

 

lektion 7 Jobba färdigt med Jenga och naturfigur

 

lektion 8 Påbörja Yatzy-tärningar i storformat.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Eleverna saknar variation på rasterna i form av lekmaterial och spel. Vi diskuterar hållbarhet i samhället och hantverkets betydelse i människors liv. Vi utforskar elevernas intressen och skapar meningsfulla ting.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Pedagogen arbetar medforskande och utmanar även elevernas tänkande och förmåga att resonera både i slöjdsalen men även kopplat till samhället och livet utanför slöjden. Vi samarbetar och lär av varandra.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Pedagogisk dokumentation: