Musik och rörelse.

Ansvarig: Krister Andersson
När, under vilka veckor? vecka 45-50Frågeställningar:

 • Varför dansa?
 • Hur påverkas din hälsa vid dans?
 • Hur påverkar musiken dina rörelser?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Dans Du är oftast i takt, kan vara svårt att själv hitta tillbaka till takten när du tappar bort den. Du är oftast i takt, du hittar snabbt tillbaka om du tappar bort dig. Du är genomgående i takt och har ett bra flyt genom hela dansen.


Hur ska vi arbeta?

 • Inspiration av mig samt genomgång hur man kan bygga upp en kortare koreografi.
 • Egna övningstillfällen där jag finns som handledare.
 • Lektioner där du få testa på några olika traditionella danser.Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Aktivt deltagande under de olika lektionerna.
 • Redovisning av en koreografi tillsammans med sin grupp.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Måndag grön Onsdag grön/röd Torsdag röd
45 Motorik/matta Bollek Motorik/matta
46 Hopp/räck/ringar Hopp/räck/ringar Hopp/räck/ringar
47 Bollek Workout Bollek
48 Basket Cirkelträning Basket
49 Basket Dans Basket
50 Innebandy Dans Innebandy

Vecka 51 återkommer vi till.

 

Sammanhang och aktualitet

Dans och rörelse till musik kommer vi hela livet utsättas för. Om det så är i träningsform, nöjesform eller en formell dans på en stor fest. Forskning visar också att dans som motionsform är den typen av träning som håller i längden, som inte avstannar under tonåren.

Övergripande mål från LGR 22

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Pedagogisk dokumentation

Länktips: