Romeo Britto

Bild – åk 6- Skapa din egen namnskylt- inspirerat av Romeo Britto

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Tellus grön och tellus röd – v35-

Vad?

Med inspiration från konstnären Romeo Britto ska eleven formge sitt eget namn.

Frågeställning och följdfrågor

Vem är Romeo Britto?

Vad är typiskt för Romeo Britto?

Hur skulle du skapa en text inspirerat av Romeo Britto?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

-Framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

-Arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

-Framställning av bilder,

-Teckning, måleri

Redskap för bildframställning

-Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, tex linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

-Verktyg för teckning, måleri och hur dessa benämns.

-Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

-Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav för betyget E

Du kan framställa några olika typer av bilder. I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Kunskapskrav för betyget C

Du kan framställa några olika typer av berättande. I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa

olika uttryck.

Kunskapskrav för betyget A

Du kan framställa några olika typer av berättande. I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Hur?

Romeo Britto lektion

Hur ska vi arbeta?

Vi tittar på en film som handlar om konstnären Romeo Britto och hans konst.

Sen skissar och arbetar eleven sig undersökande fram till den formen hen vill ha.

Inspirerad av Brittos färg och formkänsla får eleven chansen att utrycka en personlig bild.

Nu är det dax att färglägga namnskylten. Sätt färg, form och mönster på din namnskylt i sann Britto-anda!

Mönster och färgläggningen är viktig för att få det rätta uttrycket. Här vill jag att både Britto och elevens eget uttryck ska synas.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriv en reflektion i ditt skissblock. Svara på frågorna;

Vad gillade du bäst med denna uppgift? Varför?

Fanns det något du skulle gjort annorlunda om du fått mer tid på dig?

Vad är du nöjd med?

Vi har en gemensam redovisning där var och en får chansen att berätta om sin egen bild. Varje elev ska säga två saker som fungerade bra och en sak som skulle kunnat utvecklas.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1: Bildvisning och genomgång av Romeo Britto + skissarbete.

Lektion 2: Skapa mönster och färglägg ditt namn i ”Brittoanda”

Lektion 3: Montering och samtal kring de färdiga namnskyltarna

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Med inspiration från andra konstverk har du möjligheten att använda din egen fantasi, erfarenheter och upplevelser i ditt skapande. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig i skapandet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika bilder. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans. Under redovisningen pratar vi tillsammans om hur vi upplevde projektet, hur arbetsprocessen gått till och våra tankar kring resultatet.