Répétition

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När, under vilka veckor? v.35-37

Vad?

Repetition av tidigare/gamla kunskaper.

Frågeställning (och följdfrågor):
– Vilka kunskaper kan/behöver vi repetera från tidigare årskurs?
– Kommer vi ihåg hur vi ska uttala olika saker på franska?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Detta är en möjlighet att repetera det man bör kunna från tidigare årskurs och därav få högre resultat/bedömning på de olika kunskapskrav på kommande läxförhör/prov.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer under de kommande veckor att gå tillbaka till tidigare årskurs/kursplan och repetera. Vi ska repetera både stavning och uttal av gamla glosor och grammatik/verb.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer att jobba i grupp och enskild. Detta är en möjlighet att repetera det man bör kunna från tidigare årskurs inför kommande prov/förhör.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Man behöver kontinuerligt stanna upp och gå tillbaka för att se vad vi behöver ta igen och vilka kunskaper som inte sitter som de ska.