Reading Comprehension & Strategies

This unit focuses on reading comprehension and the strategies students need in order to be successful readers. Over a course of two months students will:

 • read a book and write a book report in Classroom
 • write during every lesson to build writing confidence but also to help students remember what their book is about from lesson to lesson
 • discuss and write about the elements of a book: setting, plot, character, etc.
 • read different fact texts and answer comprehension questions
 • we will discuss various strategies for finding out words that are unfamiliar without the use of a dictionary
 • test vocabulary from the texts

We will also look at how to write a book review and the grammar that one might need to do so.

 • Book Review Basics: summary, opinion based on simple analysis (Were the characters realistic, convincing? Was the setting realistic? What did you think about the plot?)
 • Grammar: has / have, am / are,  verbs: think, feel, know, to be

Formative Assessment:

 • students notes on their story in notebook / classroom
 • students performance on vocabulary tests

Summative Assessment:

 • Book Review
 • Grammar test & reading strategy test
 • Short interview about student’s book

Läroplanen:

• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.