Prova-på!

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maggie Morkos, Charlotte Gustafsson

När, under vilka veckor? v.35-36

Vad?

Prova-på lektioner i franska (2 lektioner per klass).

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vilken anknytning har jag till franskan? Vad kan jag redan?
– Varför skulle jag välja franska?
– Hur presenterar jag mig på franska?
– Vad kan jag om franskan och fransktalande länder? Hur många länder/personer pratar franska?
– Vilka svenska ord är lånade från franskan/latin?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte:

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Läraren presenterar olika grundläggande fakta av franska språket och fransktalande länder.
– Eleverna får pröva på uttal och stavning av olika franska hälsningsfraser och frågor.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Varför ett språk till?

Det är roligt att kunna många språk. Du kan få vänner i många andra länder, bland annat genom internet, och du kan förstå vad de säger i utländska filmer. När du är utomlands får du lättare att klara av olika situationer och du kan upptäcka saker du skulle ha missat annars. Det finns också många i Sverige som talar franska och/eller spanska.

Skolverkets Spåkval info: Språkval_Skolverket_Dags för språkval

Varför franska?

Franska talas i många länder i Europa och Afrika. De flesta som bor i Frankrike men också många som bor i Schweiz, Luxemburg, Belgien och den kanadensiska delstaten Québec har franska som modersmål. I ett flertal länder där invånarna talar olika språk använder man franska som ett gemensamt språk, till exempel i Kamerun, Tunisien och Senegal. Dessutom är det ett viktigt arbetsspråk i EU. Sammanlagt har minst 220 miljoner människor franska som modersmål eller andraspråk.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Medvetna och ansvarstagande ledare skapar trygga elevgrupper och därför ger vi våra pedagoger möjlighet att genom löpande fortbildning utveckla sitt ledarskap