Project of students choice

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När, under vilka veckor? v.46-50

 

Vad? Elevinflytande: eleverna (i Röd) får välja ett projekt

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vad vill eleverna göra? Vilken projekt skulle de vilja göra som är både intressant och lärorikt?
Eleverna har fått ge förslag (Think/Pair/Share) och röstat. De har valt att: se på film och diskutera/reflektera kring filmen.
– Kan vi lära oss mer engelska genom att titta på film på engelska? Vad och hur kan vi lära oss via filmer? Variera inlärningen!

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven:

  • utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • använda olika medier för att utveckla sin engelska
  • aktivt ta till sig och utveckla sitt ordförråd
  • utveckla sin muntliga kommunikation
  • utveckla sin samarbetsförmåga och sin planeringsförmåga

Centralt innehåll från kursplanen:

  • Läsa/lyssna/förstå talad engelska

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hörförståelse, Muntlig interaktion, Skriftlig framställning, användning av strategier.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Vi startar med en planeringsfas där eleverna får tänka på vad de skulle vilja göra i engelska (Think/Pair/Share)  – precis vad som helst så långe vi tränar på eller lär oss engelska. Vi lägger fram alla förslag, sedan röstar eleverna fram ett av klassens olika förslag.

– Eleverna har nu fått ge förslag och rösta. Eleverna valde: se på film och diskutera/reflektera kring filmen. 

– Eleverna har fått välja mellan 2 filmer och röstat fram en film. Filmerna är kopplade till mänskliga rättigheter, ett projekt vi kommer att göra under VT17 i engelska/SO.
Filmen som elverna valde är : 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning av muntliga diskussioner och mindre skriftliga uppgifter.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.46-47 – se på vald film
v.48-50 – Diskutera kring filmen samt skriva en recension

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla utomstående som möter elevernas användning av engelska.


Varför?

Sammanhang och aktualitet:

I dagens samhälle ställs det krav på att förstå engelska i skiftande sammanhang: i tv, i filmer, i musikens värld, via internet och datorspel, i texter och vid kontakter med engelsktalande personer.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi vill ….

  • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
  • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.
  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
  • att två frågor ständigt påverkar våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt: Vem utbildar vi, och till vilket samhälle ?

 

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:Pedagogisk dokumentation