Orientering och friluftsliv

Ansvarig lärare: Henrik Forselius

När, under vilka veckor? vecka 39-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • När kan du ha nytta av att kunna läsa en karta?
 • Vad finns det för hjälpmedel att använda när jag ska orientera förutom en karta?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur påverkas jag av allemansrätten?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftslivOrientering i okända marker med karta och andra hjälpmedel. Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Söker stora ledmarkeringar, vågar inte ta risker. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Kan värdera vägval och vågar sig utanför de tänkta lederna. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftslivKartkunskap med teckenförklaring.

Kompassen-hur fungerar den?

 

Kunna de vanliga karttecknen och skala.Kunna ta ut kompassriktningen till några enkla kontroller.

 

Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala.Kunna ta sig mellan olika kontroller med hjälp av en kompass med viss säkerhet.

 

Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala.Kunna ta sig mellan kontroller med hjälp av en kompass på ett säkert sätt.

 

Orientering och friluftslivUtevistelser i alla årstider. Viss anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa val av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.
Orientering och friluftslivAllemansrätten, rättigheter och skyldigheter Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer praktiskt att träna på att orientera både i känd och okänd miljö med hjälp av karta och annat hjälpmedel.

Vi avslutar perioden med en heldag ( v.42 torsdagen den 20 oktober) på Hellasgården med orientering i okänd miljö.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.

Vanliga karttecken: karttecken

Film om kompassriktning: https://www.youtube.com/watch?v=4O8DmkAC2wI

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 39

Tisdag (röd): Prat om kompassen (hur tar man ut kompassriktning?) + bana i närområdet

Onsdag – dubbel (grön): Naturpasset. Se separat info på schoolsoft!

Fredag (grön): Prat om kompassen (hur tar man ut kompassriktning?) + bana i närområdet

Vecka 40

Tisdag (röd): Inställt då ni är på studiebesök.

Onsdag – dubbel (röd): Naturpasset. Se separat info på schoolsoft!

Fredag (grön): Praktiskt på andra sidan sjön men vi samlas utanför Ladan. Jag vill såklart att du nu utmanar dig själv och springer ensam om du inte redan gjort det.

Vecka 41

Tisdag (röd): Praktiskt på andra sidan sjön men vi samlas utanför Ladan. Jag vill såklart att du nu utmanar dig själv och springer ensam om du inte redan gjort det.

Onsdag – dubbel (grön): Idag kan det bli lerigt…! Ni kommer att själva få orientera på en ny bana som ligger på andra sidan Ingarövägen. Samling sker vid tunneln. Ombyte hemma eller på IP!!

Fredag (grön): Lagspel eller orientering. Du får själv välja om du vill finslipa formen med karta och kompass eller ägna dig åt något lagspel på IP.

Vecka 42

Tisdag (röd): Lagspel eller orientering. Du får själv välja om du vill finslipa formen med karta och kompass eller ägna dig åt något lagspel på IP.

Onsdag – dubbel (röd): Idag kan det bli lerigt…! Ni kommer att själva få orientera på en ny bana som ligger på andra sidan Ingarövägen. Samling sker vid tunneln. Ombyte hemma eller på IP!!

Torsdag – Heldag: Orienteringsdag på Hellasgården!! Se separat PM på schoolsoft.

Fredag (grön): ???

 

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet. Under lägerskolan på Björnö ger vi eleverna en inblick i hur man kan finna styrka och rekreation genom friluftslivets mångfald.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.