Nu kliver vi ut :)

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.17-23

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med olika utomhusaktiviteter?
  • Hur kan vi skapa förutsättningar för alla under gemensamma spel?
  • Hur ser min fysiska status ut i förhållande till förra året?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

 Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa
&
Livsstil
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och utomhus under större delen av perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter. För alla som vill kommer vi köra ett gemensamt coopertest i slutet av maj.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 17

Tisdag Röd: Catch the Flag på IP

Onsdag (var sitt pass): Grön 8:20-9:15, Röd 9:35-10:30. Här blir det en blandning av aktiviteter runt Ladan och IP.

Fredag: Catch the Flag på IP

Vecka 18:

Tisdag: Lovdag

Onsdag: 8:30-9:25 Solen Röd – Volleyboll
9:40-10:35 Solen Grön – Basket/Pingis/Rutan

Fredag: Fotboll och Ultimate frisbee

Vecka 19

Tisdag: Fotboll och Ultimate frisbee

Onsdag: NP-Matte

Fredag: Lovdag

Vecka 20

Tisdag: Studiedag

Onsdag: Studiedag

Fredag: Friidrott – Vi tävlar lekfullt för att utse ett vinnande lag.

Vecka 21

Tisdag: Softboll. Vi tränar på att kasta och fånga innan det blir spel på ”riktigt” på slutet.

Onsdag: Båda klasserna har SO hela dubbeltimmen.

Fredag: Softboll. Vi tränar på att kasta och fånga innan det blir spel på ”riktigt” på slutet.

Vecka 22

Tisdag: Livräddning på Gustavsbergsbadet. Kommer lägga ut mer info på schoolsoft.

Onsdag: Båda klasserna har idrott!!

Fredag: Livräddning på Gustavsbergsbadet. Kommer lägga ut mer info på schoolsoft.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.