Starten – starkare tillsammans

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Fredrik Pettersson, Daniel Häggvik & Ulla Medin- Hellgren

När, under vilka veckor?

v.35-38

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

I vilka situationer märks det att man är starkare tillsammans, jämfört med att vara själv?
Hur förväntar man sig att klasskamraterna ska vara för att få det bra?
Vad är viktigt att tänka på för att vi tillsammans ska ha det bra i klassrummet och tillsammans hjälpa varandra att bli starkare?
Hur kan du samspela bättre i grupp?
Varför är lyssnandet viktigt för samarbete?

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med diskussioner om hur vi vill ha det tillsammans. Vi blandar detta med övningar del i skola och del under lägerskolan. Detta för att visa på styrkan som finns i grupp men även vad som är nycklarna för att få gruppen att bli starkare.
Vi kopplar även samman arbetet med IUP. I elevernas förberedelser inför utvecklingssamtalen ska de väva in tankar om hur de är grupp och hur de kan utvecklas för att det ska kunna fungera än bättre.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 35 Diskussioner och lekar, samt lägerskola
v. 36 Vi har utvecklingssamtal och samtalar om Ängsholmen
v. 37 Vi har klassråd med fokus på att få det gemensamma att fungera bättre i Lillgården.
v.38 Vi fördjupar diskussionerna om hur man kan fungera bättre i grupp och betydelsen av att kunna lyssna.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.