Starkare med koll

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Fredrik Pettersson, Daniel Häggvik & Ulla Medin- Hellgren

När, under vilka veckor?

v.39-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur pluggar man på smartaste sättet?
Hur gör man för att lättare komma ihåg?
Vilka olika tekniker finns det att testa?
Hur fungerar minnet?
Hur kan studieteknik hjälpa mig att nå mina mål?
Hur fungerar NP och hur hänger dessa samman med betyg?
Vilket ansvar har jag i skolan när det gäller vår miljö?

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi tar oss an studieteknik och utgår från vad andra har sagt och tipsar om. Utifrån detta diskuterar vi hur vi själva gör och alla får fundera på hur man själv kan utveckla sin studieteknik.
Betygsskolan fortsätter från föregående termin och vi har nu kommit fram till nationella prov. Hur fungerar de, varför har man dessa och hur hänger dessa samman med betyg.
Under denna period lyfter vi även fram våra ansvarsområden för att vi tillsamman ska kunna få än bättre miljö i Lillgården.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 39 Studieteknik & ansvarsområden
v. 40 Studieteknik
v. 41 Studieteknik & Betygsskola
v.42 Betygsskola

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ser att vi med fokus på studieteknik kan hjälpa alla att hitta nya sätt att komma framåt och det är ett sätt att möta ökad belastning när det gäller läxor.
Betygsskolan vill ge bättre förståelse för betyg och därmed mindre stress för de första betygen.
Ansvarsområden är ett sätt att visa att alla har ansvar för vår miljö och ett sätt att få det trevligare i Lillgården.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.