Livet i naturen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Marie Moberg

När, under vilka veckor? 34-47

Vad? Livet i naturen

Frågeställning och följdfrågor

Vilka olika djur kan vi hitta i luften?

Vart lever våra djur?

Hur ser vår skog ut?

Vilka träd växer i vår närmiljö?

Hur kan vi se skillnad på våra träd?

Hur förändras vår natur?  Jag ser, Jag tänker, Jag undrar.

Vart kommer nya träd ifrån?

Vad behöver mitt frö för att gro?

Kommer min växt klara sig i min kruka.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Centralt innehåll från kursplanen

Lära känna sin natur genom de olika årstiderna. Få kunskap om växter och djur i vår närmiljö.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

För att förstå vår natur lite bättre så utforskar vi naturen genom exkursioner i vår närmiljö. Vi undersöker naturen genom att eleverna får olika uppdrag där vi tittar allt närmare på naturen med hjälp av ex. lupp/förstoringsglas. Vi tar in naturen i klassrummet genom samtal/ rita/ fotografier/ naturmaterial som ger våra samtal i klassrummet ett större sammanhang.

Vi genomför experiment för att få möjlighet att testa och undersöka våra tankar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom samtal, texter och bilder kommer eleverna få presentera sin närmiljö. Vi skapar en gemensam dokumentation som synliggör våra tankar och funderingar kring vår närmiljö.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 • Vi tittar på elevernas sommarläxa där de har fått i uppgift att ta presentera ett djur eller insekt som flyger i luften.
 • Vi går ut i skogen för att upptäcka naturen.
 • Vi bygger kojor i skogen där vi låter små figurer flytta in.
 • Vi tittar närmare på våra träd.
 • Vi undersöker vår naturs skiftningar.
 • Vi ställer frågor till naturen och besvarar dessa tillsammans.
 • Hur kan det komma nya träd? Vi samlar ekollon.
 • Vi försöker få ekollon att gro.
 • Vi skriver för en journal över våra ekollon.
 • Vi planterar våra träd i vår kruka.
 • Kommer trädet överleva i vår kruka?
 • H

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att uppleva och lära sig mer om vår natur på ett tänkande och kreativt sätt. Så tror vi att vi kommer kunna ta hand om vår miljö på ett ännu bättre sätt. Genom förståelse och nyfikenhet kommer vi närmare naturen.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom olika VT rutiner ger vi eleverna möjlighet till reflektion. Vi upplever, bygger och leker i vår miljö för att kunna förstå den bättre.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.