Lägerdagarna

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sara Sandström, Cecilia Högsveden East, Nick Brooks

När, under vilka veckor? Tors-Fre V.34

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad ska vi tänka på när vi använder naturen som vårt klassrum? Vad får vi och vad får vi inte göra i vår natur?
Hur kan vi lära känna varandra och bli trygg som grupp?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

Vi utvecklar förmågan att visa omsorg för vår miljö.
Vi utvecklar lusten till rörelseglädje och att tillbringa tid i vår natur.
Vi utvecklar förmågan att visa respekt och hänsyn till våra olikheter.

Eleverna ska få möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Centralt innehåll från kursplanen

Betydelsen av frisk luft, motion och rörelse, sociala relationer, för att må bra. Att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Att kunna förstå och använda sig av allemansrätten.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi samtalar, tänker tillsammans, skapar bilder, använder oss av ”uteklassrummet” i vår närmiljö.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom att börja skapa en No – väggfris med allemansrättens regler som senare byggs på med project om småkryp samt ”former och mönster i naturen”.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Torsdag

Samling Lektion 1

Vi samtalar om vad allemansrätten är bland annat genom rutinen Visual Thinking, där vi synliggör alla elevers tankar genom att de får tänka självständigt, i par och sedan tillsammans.

Vad är allemansrätten?
Vad får vi göra när vi är i naturen?
Vad får vi inte göra i naturen?
Vad menas med att en blomma är fridlyst?
Får vi trampa på myrorna, det finns ju så många?
Varför får vi inte slänga glas, burkar och andra sopor i naturen?

Vi ser på Ur.se Barr och pinne- rädda världen ”Allemansrätten” avsnitt 10. Vi samtalar om filmen och använder oss av bilder på allemansrättens regler som stöd.

Uppgift Lektion 2

Vi ritar vad vi får och vad vi inte får göra och samlar det i en cirkel. Det du får göra sitter på den gröna delen och det du inte får göra är röd. Bilderna är A5 och eleverna ritar dem i par.

Lunch på skolan

Vi går ut och leker vid ”raketen”.

Lekar:

”50- leken”
Vi bildar grupper med 3 barn i varje där varje grupp får tillsammans bestämma ett ”lockrop”. Varje grupp slår en tärning och springer och letar efter den siffran som är upphängd någonstans i skogen. När någon i gruppen hittat siffran, gör hen lockropet för att samla sin grupp som springer tillbaka och slår tärningen igen. Den siffra som tärningen visar måste gruppen addera med siffran innan. Nu är det dags att hitta den nya siffran i skogen, och så fortsätter det tills en grupp har lyckats få siffran 50.

”Barkleken”
Alla träd har som sagt olika bark. Stora tallar har väldigt skrovlig bark medan en asp kan vara nästan helt slät. Lär er känna igen trädens bark genom att leka en lek. En av er blundar och den andra börjar med att snurra den som blundar några varv så man tappar orienteringen. Sedan leds den som blundar försiktigt fram till ett träd och så får den känna på barken ordentligt. Det blir lättare om man också får känna hur tjockt trädet är. Sedan går ni tillbaka till utgångsläget och snurrar några varv igen. Den som blundade får nu titta och genom att känna på barken på träden runt omkring försöka hitta tillbaka till rätt träd.

Vi bygger kojor i skogen av naturmaterial och tänker på allemansrätten kring vad man får använda sig av.

Som avslut ritar någonting från dagen som reflektion.

Fredag

Reflektion:
Vi samlas på morgonen i klassrummet. Titta tillbaka på deras reflektioner, de får berätta om sin bild. Vi börjar arbeta med sommarläxorna och samtalar om former och mönster i naturen.

Vi går till Bronsåldersgravarna och upplever den fantastiska miljö som finns där och kopplar till förra terminens stora intresse för stenar.

Lunch : Matsäck

Samling där vi reflekterar kring vår utflykt med rutinen ”I see, I think, I wonder”.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att skapa engagemang och ansvar för vår miljö behöver vi vistas i den och lära oss om den.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

För oss är det viktigt att gruppen känner sig trygg med varandra och att vi har det roligt tillsammans. Vi ser gruppen som en styrka. Vi använder oss gärna av vår närmiljö och vår natur. Utevistelsen och rörelseglädje är en viktig del av vår tid tillsammans. Omsorgen om miljön och naturen är ett viktigt inslag i vår utbildning. Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.