Energi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin A

 

När, under vilka veckor: v.3-10

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vag är energi?
 • Kan energi ta slut?
 • Hur kan vattnet som forsar i norra delen av Sverige bli elektricitet i södra Sverige?
 • Varför blir det strömavbrott i bland?
 • Vad är ström, batteri, strömbrytare,strömkälla?
 • Vilka energikällor har vi och hur fungerar dem?
 • Vilka energikällor är förnybara och icke förnybara?
 • Magnetism – elmotor, generator, jordens magnetfält?
 • Energi förr och nu?
 • Växthuseffekten?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Att tänka kritisk, granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.
 • Att göra undersökningar.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sim förmåga

Förankring i kursplanens syfte:

 • Vi använder kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle.
 • Vi kommer att göra undersökningar.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energi användningen i samhället.
 • Elektriska kretsar med batterier, hur fungerar en ficklampa?
 • magneters egenskaper i hem och samhälle.
 • Dokumentation av olika enkla undersökningar, tabeller och bilder.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering och utförande.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ska fixa länk

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Föreläsningar, videoklipp, diskussioner, demonstrationer, laborationer.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Laborationsrapport, prov samt muntliga diskussioner.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

V: 3 Inledning, vad är energi?

v. 4 Energikällor

v. 5 Elektricitet

v.6 Elektricitet, eget arbete

v.7 Magnetism

v.8 Fotosyntesen

v.10 ProvVarför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: