Något gammalt blir något nytt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Åsa Gustafsson

Skärmavbild 2016-09-05 kl. 15.17.14När, under vilka veckor? v35-3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är slöjd? Vad betyder textil?
 • Varför har vi slöjd?
 • Vad har du på dig? Vem har gjort det och vart då?
 • Vad görs tyger av?
 • Var kommer ull ifrån?
 • Hur tillverkade de tråd, tyg och rep förr i tiden?
 • Hur våttovar och nåltovar man?
 • Hur syr man kaststygn och förstygn?

 

 • Ord vi kommer lära oss
  • Spinna
  • Tvinna
  • Fläta
  • Karda
  • Tova – våttova/såptova, torrtova/nåltova
  • Olika stygn som kaststygn och förstygn
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära,utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk,bild,musik,drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska,nordiska och västerländska kulturarvet….

Förankring i kursplanens syfte

 • Eleven får möjlighet att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
 • Eleverna får möjlighet att utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,verktyg och hantverkstekniker

Centralt innehåll från kursplanen

 • Eleven får utforska slöjdmaterialens ursprung
 • Eleverna får studera slöjdföremålens funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål
 • Eleverna lär sig slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

kommer..

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer bl a att jobba med ull, tovning och handsömnad. Vi kommer ha genomgångar på hur man gör för att t ex karda ull, spinna en tråd, klippa i tyg, sy kastsöm osv.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleven kommer att få berätta om vad hen gjort ibland muntligt inför klassen, ibland inför mig och ibland med papper och penna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.35 fingervirka och välkomna

v.36 fingervirkning spinna tråd och tvinna. Hur är en tråd uppbyggd, vad är skillnaden på tråd och garn…

v.37 spinna tråd flätor japansk snodd

v.38 spinna tråd flätor japansk snodd

v.39 slyngad tross

v.40 lin broderi

v.41 broderi

v.42 broderi

v.43 broderi

v.44 lov

v.45 ull  karda

v.46 tova

v.47 tova

v.48 projekt

v.49 projekt

v.50 projekt

v.2 projekt

v.3 evas funkarprogram utvärdering

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Saturnus och Slöjden har ett samarbete med Ingarö Hembygdsförening. Projektet är under uppbyggnad men handlar om slöjd, gamla saker och Ingarö Hembygdsförenings samlingar.

Mer info kommer.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvar var och ens unika egenskaper och sätt att lära
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker efter avslutade projekt samt i slutet av kursen.