Musikproduktion/Datorn som verktyg

Ansvarig/Ansvariga: Jonas Karlhager
När, under vilka veckor? läsåret 15/16

Vad?

Hur använder jag datorn som verktyg i mitt musikskapande?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer.

– Spela och sjung i olika musikaliska former och genrer.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Musikskapande

– Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

– (Sång och instrumentspel, om du seplar in dessa i din produktion)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Skapa och komponera
Samspel med text och bild
Sång
(Instrumentspel)
Matris musik Lemshaga 2 2014

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

Textskapande och musik/ljudrum parallellt till en början.
Tips och guidning för hur att skriva en låttext/dikt/saga.
Genomgång och tips hur Garageband fungerar.
Arrangemangsidéer, städa din produktion så den inte blir grötig och så att det du vill lyfta fram hörs mest.
Form, låtens uppbyggnad och de olika delarnas funktion.
Dynamik, hur ger du ditt verk en genomtänkt dynamik/omväxling?
Gör en affisch eller skivomslag till din produktion.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Låten/produktionen blir i sig en redovisning.
Löpande självutvärdering i form av musikdagboken.
Texten bedöms separat och i sitt sammanhang.
Musiken/Ljudrummet bedöms separat och i sitt sammanhang.
Affischen/skivomslaget bedöms separat och i sitt sammanhang.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:
2 lektionstillfällen för textskapande.

Ca 4-5 lektioner vid datorn/ipaden för produktion och inspelning.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Elevers närmaste musikinstrument nu för tiden är generellt en telefon, näst närmast är generellt en dator.

I princip all musik vi lyssnar på är producerad med datorer som verktyg på någon nivå, en viktig kontaktyta.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Användande av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Att utveckla sin unika personlighet.
Arbetet och lärprocessen kommuniceras till verkliga mottagare.