Lpp – Musik, Jupiter

Ljud- och rytmproduktion (med datorn som verktyg)

Ansvarig/Ansvariga: Lars Edvall
När, under vilka veckor? HT 2016

Vad?

Komposition och inspelning av rytmer, ramsor och ljud i smådelar för att sättas ihop i dator till musik.

– I stora och små grupper skapar vi ljud (klapp, stamp, röstljud, ord, delar av ord etc) och kombinerar till rytmer och ljudcollage.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer.

– Spela och sjung i olika musikaliska former och genrer.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Musikskapande

– Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Skapa och komponera
Sång

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

Ljudskapande och övning under dirigering av lärare. Lyssna på existerande exempel med befintliga artister.
Inspelning och redigering där klassen får välja vad som ska komma när. Är det för mycket samtidigt? Går det att urskilja de olika elementen? Vad behövs mer? Arbete i helklass, grupper om åtta och grupper om två till fyra elever.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Låten/produktionen blir i sig en redovisning.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Elevers närmaste musikinstrument nu för tiden är generellt en telefon, näst närmast är generellt en dator.

I princip all musik vi lyssnar på är producerad med datorer som verktyg på någon nivå, en viktig kontaktyta.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Användande av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Att utveckla sin unika personlighet.
Arbetet och lärprocessen kommuniceras till verkliga mottagare.

Utvärdering

– Möjlighet att lyssna på klasskamraternas alster och komma med feedback. Om vi fick göra detta igen, vad skulle vi då ändra på?

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):