Lpp, Låtskrivning, musikproduktion

Låtskrivning/Musikproduktion

Ansvarig/Ansvariga: Lars Edvall
När, under vilka veckor? HT 2016

Vad?

Låtskrivning, Hur använder jag datorn som verktyg i mitt musikskapande?

– Egen komposition, textförfattande och produktion av musik. Skapa musik med genomtänkt formspråk samt förverkliga musikaliska idéer. Förvalta producentrollen: Vad vill jag ha på min inspelning? Behöver jag ta hjälp av någon?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska idéer.

– Spela och sjung i olika musikaliska former och genrer.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Musikskapande

– Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

– (Sång och instrumentspel, om du använder dessa i din produktion)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

Skapa och komponera
Instruera och producera
Sång
(Instrumentspel)

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Hur ska vi arbeta?

Exempellyssning: uppbyggnad av låtstrukturer, tips, genrespecifika uttryck.
Textskapande och musik/ljudrum i valfri ordning.
Tips och guidning för hur att skriva en låttext.
Genomgång och tips hur Garageband fungerar.
Arrangemangsidéer, städa din produktion så den inte blir grötig och så att det du vill lyfta fram hörs mest.
Form, låtens uppbyggnad och de olika delarnas funktion.
Dynamik, hur ger du ditt verk en genomtänkt dynamik/omväxling?


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker i följande prioritetsordning:
1. Låten/musiken/produktionen blir i sig en redovisning.
2. Inspelningsengagemang, idéförverkligande och samarbetsförmåga bedöms separat och i sitt sammanhang.
3. Texten bedöms separat och i sitt sammanhang.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Hela höstterminen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Elevers närmaste musikinstrument nu för tiden är generellt en telefon, näst närmast är generellt en dator.

I princip all musik vi lyssnar på är producerad med datorer som verktyg på någon nivå, en viktig kontaktyta. Det är en självklarhet att vi använder dator för inspelning samt för att förstå datorernas inverkan på ljud och musik vi hör dagligen runt om oss.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Användande av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Att utveckla sin unika personlighet.
Arbetet och lärprocessen kommuniceras till verkliga mottagare.

Utvärdering

Uppspel av färdig produktion samt redogörande för de olika inspelningsdelarna eller lagerna.