Länder

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marcela Salazar G

När, under vilka veckor? 48-

Vad? Realia

Frågeställning (och följdfrågor):

• Vad kan vi lära oss om spansktalande länder?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

– Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

– Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

-Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

-Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Förankring i kursplanens syfte:

– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

– Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

– Åsikter, känslor och erfarenheter.

– Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

Eleverna har själva varit om bestämd vilket land de vill jobba med.

De får också själva välja hur de vill redovisa.

Hur ska vi arbeta?

Varje elev ska forska om ett land på svenska.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska redovisa för hela gruppen. Varje elev ska utöver sin redovisning göra en affisch som vi kommer att sätta upp i klassrummet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Varför?

När man lär sig ett nytt språk är det viktig att förstå kulturen och det som händer kring. Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

• Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

• Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

• Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

• Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

• Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet